Forjarea copiilor de sistemul românesc de învăţământ

Am ales cu grijă termenul de forjare şi nu de forţare. Spre deosebire de forţare, forjarea are proprietatea de a deforma. Dacă în industrie forjarea presupune o deformare controlată, în sensul celei dorite de...