Cursuri pentru vulcănenii în căutarea unui loc de muncă

Administrația Publică Locală a Municipiului Vulcan invită membrii comunității care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială să-și îmbunătățească experiența profesională în cadrul mai multor cursuri de calificare/specializare/perfecționare. Acestea sunt organizate în...