INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Societatea comercială PARC TRANSILVANIA LAND SRL, oraș Petrila, Str. Predoni, Nr.30, Cod poștal 335800, judeţul Hunedoara, cod unic de înregistrare 46343830, număr de ordine în registrul comerţului J20/967/2022, reprezentată legal de COȚAN BENIAMIN, având...