Tagged: Universitatea din Petroșani

0

Admitere la Colegiul pentru învățământ terțiar nonuniversitar (CITN-UPET)

Universitatea din Petroșani organizează concurs de admitere pentru Colegiul pentru învățământ terțiar nonuniversitar (CITN-UPET) pe domenii, la calificările/specializările autorizate să funcționeze provizoriu de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP):...

0

Universitatea din Petroșani. Sesiune pentru doctoranzi

Universitatea din Petroșani desfășoară, până la finalul lunii septembrie 2021, o nouă sesiune de admitere la doctorat. Această sesiune este destinată absolvenților de învățământ superior, care doresc să-și desăvârșească pregătirea academică pe patru domenii...